Our Approach

hr

In almost fourty years of service, WBA Ltd has evolved from a local provider of domestic carpet to a supplier and installer of flooring, blinds, and artificial turf, to both domestic and commercial clients across South and West Wales.

Since its establishment in 1976, the communal orientation emphasised by its familial ownership, and strong reputation developed over four decades, has led the business to become unique from many within the industry, in offering variety and quality in its range of products, while maintaining the fundamental principle of localism in its approach to business and a personal service rarely available elsewhere.

Despite expanding beyond the small communities in which it first served, the business remains committed to offering an individualised service to all its customers, despite now trading with clients, both private and industrial, across Swansea, Carmarthenshire, Neath Port Talbot, and increasingly beyond.

Mewn dros ddeugain mlynedd o gwasanaeth, mae WBA Ltd wedi esblygu o darparwr lleol o carped domestig i chyflenwr a gosodwr o lloriau, bleindiau, a tyweirch artiffisial, i gleientiaid domestig a masnachol ynghŷd ar draws De a Gorllewin Cymru.

Ers ei sefydliad ym 1976, mae ei chyfeiriadedd cymunedol, wedi’w uwcholeuo gan ei berchnogaeth teuluol, a’i enw da a ddatblygwyd dros pedair degawd, wedi arwain y fusnes i ddod yn unigryw o nifer o fewn y ddiwydiant, yn cynnig amrywiaeth ac ansawdd yn ei ystod o cynyrch, gan ar y cyd cynnal yr egwyddor sylfaenol o lleoliaeth yn ei dull gweithredu a gwasanaeth personol prin i’w weld yn mannau eraill.

Er iddi ehangu tu hwnt y cymunedau fach fe wnaeth hi gwasnaethu’n gyntaf, mae’r busnes yn aros yn ymrwymiedig i cynnig gwasnaeth unigol i’w holl cwsmeriaid, er iddi nawr amsnachu gyda cleientiaid, preifat a ddiwydiannol, ar draws Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Castell-Nedd Port Talbot, ac yn fwyfwy tu hwnt.

Karndean

Karndean

Karndean Luxury vinyl tile, with a wide selection of colours and styles.

Associated Weavers

Associated Weavers

Associated Weavers cost saving multi width options on many products.

Tarkett Vinyl

Tarkett Vinyl

Tarkett vinyl’s 2m3m4m wide options and qualities for all areas of the home

Cormar Carpets

Cormar Carpets

Cormar Carpets wide selection of wool and manmade fibres in 4m and 5m wide

Woodpecker Flooring

Woodpecker Flooring

Woodpecker clip and engineered wood flooring suitable for domestic and commercial areas.

Our Online Shop Will Be Coming Soon.

hr

Our Fantastic Clients

hr

PLUS MORE…

We can help you in any project

THROUGH CREATIVE IDEAS, INNOVATION & SHEER DETERMINATION

CONTACT US