Artificial Turf

artificial grass 5Artificial turf is a relatively new technology and surface supplied and installed by WBA which provides an alternative to grass lawn.

The turf is becoming increasingly popular as a garden lawn and public space alternative, and requires very little maintenance compared to live grass.

WBA offers a range of grass styles in various lengths, and are available for any size lawn or garden.

Mae tyweirch artiffisial yn technoleg weddol newydd ac arwyneb y mae WBA yn cyflenwi sydd yn cynnig amgen i gwair byw.

Mae’r tyweirch yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel amgen i lawnt gardd ac ardal cyhoeddus , ac yn gofyn braidd dim cynhaliaeth o’i gymharu â gwair byw.

Mae WBA yn cynnig amrywiaeth eang o gwair mewn sawl hyd, ac ar gael i unrhyw maint lawnt neu gardd.

We can help you in any project

THROUGH CREATIVE IDEAS, INNOVATION & SHEER DETERMINATION

GET IN TOUCH