craig karndeanWBA is a supplier of Karndean, a leading manufacturer of vinyl floor tiles in the UK. Karndean is a PVC surface made with plasticisers to replicate textured surfaces including varieties of wood, marble, and granite.

Carpet alternatives including floor tiles are becoming increasingly popular, due to their suitability for such technologies as under floor heating, leading them to become increasingly used in homes, and their low maintenance and resistance to staining, making them ideal for commercial and heavily used environments.

Karndean floor tiles are suitable for most domestic environments, including kitchens, bathrooms, hallways, and  lounges, and have the highest wear layer of any PVC floor tile manufacturer. They are also ideal for most commercial environments, including office spaces and hallways, and all styles come with a 10 year light commercial use warranty as standard.

Mae WBA yn cyflenwr o Karndean, cynhyrchwr arweniol o teils llawr finyl yn y DU. Mae Karndean yn arwyneb PVC wedi’w cynhyrchu gyda plastigyddion i ailgreu arwynebau gweadog gan gynnwys amrywiaethau pren, marmor a gwenithfaen.

Mae dewisiadau eraill i carped, gan gynnwys teils llawr, yn dod yn fwyfwy poblogaidd, oherwydd ei addasrwydd i technolegau newydd megis gwresogi dan llawr, yn eu harwain iddynt cael eu defnyddio’n fwy yng nghartrefi, a’u gofynion cynhaliaeth isel ac ymwrthed i staenio, yn eu gwneud yn addas ar gyfer amgylchiadau masnachol wedi’w defnyddio’n aml.

Mae teils llawr Karndean yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o amgylchiadau domestig, gan gynnwys ceginau, ystafelloed ymolchi, coridorau, a lolfeydd, ac mae gandynt yr haen treulio uchaf o unrhyw cynhyrchydd teil llawr PVC. Maent hefyd yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o amgylchiadau masnachol, gan gynnwys swyddfeydd a coridorau, ac mae pob steil yn cynnwys warant defnydd masnachol ysgafn 10 mlynedd.

Parquet