Rugs

hr

WBA supply a wide range of rugs in various styles and fabrics, in dimensions to suit all room sizes.

Rugs are an ideal accessory to living rooms and hallways, and provide warmth to wood and other non-carpeted floors. Rugs are an ideal substitute to fully carpeted floors, and combine well with wood, vinyl and laminate floors to create a modern and open living space.

Most rugs are available for same-day collection at our showroom, with others available to order in-store.

Mae WBA yn cynnig amrywiaeth o rygiau mewn amryw o ardulliau a ffabrigau, mewn dimensiynau ar gyfer pob maint ysrafell.

Mae rygiau yn affeithiwr delfrydol i lolfeydd a chynteddau, ac yn darparu cynhesrwydd i lloriau pren heb carpedi. Mae rygiau yn amgen delfrydol i lloriau carped, ac yn cyfuno’n dda gyda phren, finyl, a laminedd i greu lle byw modern ac agored.

Mae’r rhan fwyaf o rygiau ar gael i’w casglu’r un diwrnod y nein ystafell arddangos, gydag eraill ar gael i’w harchebu.

A Huge Selection on Rugs

hr

We can help you in any project

THROUGH CREATIVE IDEAS, INNOVATION & SHEER DETERMINATION

READ MORE